Flytta till Costa del Sol

Många är vi som drömmer om att flytta till Costa del sol och några är det som verkligen tar tag i saken och tar sitt pick och pack och flyttar. Solen och det milda klimatet året runt lockar många svenskar att lämna den mörka vintern i Sverige för att flytta till Costa del Sol istället. Men ska man flytta till ett annat land finns det många saker att tänka på.

Papper

I Spanien behöver man ha med sig många olika slags papper när man ska ordna med olika saker. Det kan då vara en bra ide att samla alla viktiga papper i en pärm så att man har med sig de när man ska till olika instanser. Allt tar mycket längre tid om man inte har med rätt papper vid det tillfället.

Pärm
Mycket dokumentation krävs.

Pass

Du bör se till att du har ett pass som är giltigt i 6 månader och stämplat av kommunhuset. Det kan även vara bra att ta kopior på sina pass och även spara kopiorna på de gamla passen. De passnummer som finns på passen registreras på olika papper i Spanien och när man byter ut sitt pass får man ett nytt nummer. I och med att numren på passen då inte stämmer med gamla papper kan det då bli problem med identiteten. Det är även viktigt att man förnyar sitt pass eller ID-kort innan det har gått ut, när man bor utomlands. Passet är en viktig ID- handling utomlands och man bör inte slänga sitt gamla pass utan förvara det på en säker plats. Passen kan alltid hamna i orätta händer eller du kan behöva uppvisa din identitet inför ett nytt pass o.s.v. När du bor i Spanien och behöver ett nytt pass kan du vända dig till den svenska ambassaden i Spanien som ligger i Madrid eller åka till Sverige. När man ska ha ett nytt pass ska man ha med sitt gamla pass och fotolegitimation i ditt nya land. Om man inte längre bor i Sverige måste man ha med sig papper på att man är medborgare i Spanien. I och med att man inte kan få personbevis från Sverige när man har flyttat kan man använda sitt residencia intyg för att bevisa sin identitet. Allt blir även lättare om man skaffar sig ett internationellt ID-kort. Vill man skaffa sig ett spanskt identitetskort gör man det hos polisen och det tar ungefär en månad innan man får kortet. Man ska ha med sig sitt pass, kopia på passet, 2-4 nytagna id-kort, arbetskontrakt eller antagning till studier eller kopia på detta.

Pass
Du måste ha ett giltligt pass

European Health Insurance Card

Innan man flyttar ska man ansöka om ”European Health Insurance Card” från försäkringskassan. Detta gör att du kan använda hälso- och sjukvården gratis i hela EU. Men det gäller endast akutsjukvården i Spanien. Vill man däremot ha en fast läkare ska man ansöka om ”Seguridad Social” nummer. Detta kan vara bra att ha om man väljer att bosätta sig i Spanien.

European Health Insurance Card
Beställ hälsokortet från Försäkringskassan.

NIE- nummer och Residencia

Flyttar man till Spanien och ska bo där mindre än 6 månader måste man ha ett NIE- nummer. Har man tänkt att bo längre tid ska man ansöka om Residencia. Resident i Spanien är man om man bor mer än 183 dagar per år där. Man kontaktar ”Policia Nacional” i den staden man bor i Spanien när man ska ha ett NIE- nummer eller Recidencia. Man får då ett dokument med ID- nummer som är ett slags personnummer. Dessa papper är viktigt att ha med sig vid olika situationer. Ska man exempelvis arbeta i ett spanskt eller skandinaviskt företag måste man ha ett NIE- nummer. Detta behöver man även ha om man vill köpa en bostad i Spanien, öppna ett bankkonto m.m. Man behöver ordna NIE-papper till alla i familjen om man är en familj som flyttar. På polisen utlänningsavdelning (Oficina de Extranjeros) anmäler man också hur länge man tänker stanna i landet. Tänker man stanna längre än tre månader behöver man en arbetsinkomst från en arbetsgivare, eget företag i Spanien, pension, studera eller ha tillgångar som räcker för att försörja sig och sin familj. Man kan även vara familjemedlem till någon som uppfyller dessa krav.

Viktiga papper

Man behöver ha med sig personbevis som är stämplat och signerat av skatteverket. Man behöver även vigselbeviset och barnens födelseattest som kan vara översatt av auktoriserad översättare. Det är även viktigt att spara på certifikat på att man har bankkonto, hyreskontraktet på bostaden man bor i, faktura som styrker att man bor där man bor, abonnemangsavtal av olika slag, försäkringspapper både för Sverige och Spanien, papper på bilen, registrering av eget företag om man har det eller anställningsbevis.

Padron eller empadronamiento

När man flyttar till en kommun i Spanien ska man gå till kommunhuset där man bor och skriva in sig. Detta kallas empadronamiento och är gratis. Kommunen får bidrag från staten för alla personer som skriver in sig i den kommunen och detta ger fördelar för dig som medborgare. Dessa bidrag går till kommunala anläggningar så som vatten, vägar, skolor, sophämtning, polis, sjukvård m.m. Du kan även få rabatter på olika kommunala arrangemang, busskort m.m. Man kan även ha padron i den kommun i Spanien där man bor om man fortfarande är skriven i Sverige.

Försäkringskassan (Seguridad Social)

Tänker man stanna i Spanien mindre än 6 månader eller mindre än ett år behöver man inte anmäla flytt från Sverige till försäkringskassan. Men tänker man däremot stanna ännu längre ska man anmäla detta till försäkringskassan. Man blir då utskriven från försäkringskassan och förlorar det skydd som man har via försäkringskassan. Har man barn kan det hända att man inte kan ha kvar barnbidraget och man bör kontrollera vad som händer med eventuell föräldrapenning, studiebidrag, sjukersättning m.m. Man måste även skriva ut sig från folkbokföringen i Sverige och istället folkbokföra sig (empadronare) i Spanien och skriva in sig hos försäkringskassan i Spanien (Seguridada Social). Får man ett arbete i Spanien brukar detta oftast ske automatiskt. För att kunna skriva in sig i den spanska försäkringskassan behöver du arbeta i ett spanskt företag, starta ett eget företag i Spanien eller ha svensk allmän pension (tidigast vid 61 års ålder). Om man inte tillhör någon av dessa kategorier behöver man ha en privat sjukförsäkring. Man kan kontrollera med det svenska skattekontoret och försäkringskassan för att se vad som gäller för just din situation.

Medborgarskap

Om man flyttar utomlands och anmäler sig som utflyttad från Sverige påverkas inte det svenska medborgarskapet. Man behåller även sitt svenska personnummer. Man ska även anmäla flytt för barn om man har detta.

Gestoria/ advokat

I Spanien har man så kallade Gestoria och även advokater som är till för att hjälpa utlänningar som inte kan det spanska språket men som behöver ansöka om NIE-nummer, Seguridad Social eller Residencia.

Skattemyndigheten

Flyttar man från Sverige ska man även anmäla detta till svenska skattemyndigheten. Man blir då inte kvar i folkbokföringen och man bör då tänka på att detta påverkar försäkringar och sjukvårdskostnader m.m. Skattemyndigheten i Sverige koordinerar mantalskrivningen med de andra myndigheterna vilket inte sker i Spanien. Vid en flytt till eller inom Spanien måste man anmäla sig till flera olika myndigheter. Man måste anmäla sig till skattemyndigheten i Spanien om man är resident eller äger en fastighet där. Vistas man i Spanien mer än sex månader per kalenderår så anses man ha sin hemvist i Spanien enligt gemensamma regler i EU. Detta gör då att man är resident i Spanien vilket innebär att man blir obegränsat skatteskyldig i Spanien. Man måste alltså redovisa alla sina inkomster i Spanien. I Spanien har man höga skatter på inkomster och man har även förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och arvs- och gåvoskatt. Man får beställa en blankett för att betala skatt i det nya landet. För att slippa skatta i Spanien ska man vara där högst 120 dagar om året.

Avanmäla

Det är även viktigt att tänka på att man ska säga upp alla sina abonnemang så som exempelvis telefon, tidningar, bredband, elleverantör. Radiotjänsten måste skriftligen avanmälas i och med att detta inte sker automatiskt. Man behöver även tänka på att adressändra för eftersändning. Det är viktigt att kontakta banker och försäkringsbolag samt få intyg från barnens skola eller andra utbildningsinstutioner. Tänker man inte stanna mer än ett år utomlands kan man kontakta sitt försäkringsbolag i Sverige och teckna en försäkring genom dem. Men om man skriver ut sig måste man avsluta sin försäkring i Sverige och teckna en ny med något av de försäkringsbolag som finns i Spanien. Ordna med födelsebevis, vaccinationsintyg m.m. Man behöver även säga upp sitt Ica-kort eller andra kort som man har. Man behöver även se till så att mobiltelefonen fungerar i Spanien och så att man har ett fungerande internet på plats. Man behöver även skaffa en spansk bank och aktivera internationella överföringar på sitt bankkonto.

Arbeta

Ska du flytta till Spanien bör du ha ordnat med ett jobb innan. Det kan vara svårt att hitta ett jobb i Spanien och det är nästan en förutsättning att man pratar spanska. Man kan även söka arbete på ett skandinaviskt företag i Spanien eller öppna ett eget företag i Spanien. Ska man arbeta eller vistas i Spanien behöver man inte ansöka om visum eller arbetstillstånd i och med att Spanien är medlem i EU. Det finns ingen gräns för hur länge man får vara i Spanien men man måste ha ett spanskt identitetsnummer och socialförsäkringsnummer som krävs om man ska få en anställning. Börjar man arbeta i ett EU land ska man anmäla detta till försäkringskassan så att man får rätt ersättning och inte blir återbetalningsskyldig. För att få ett arbete i Spanien är en högskoleutbildning bra men inte nödvändigt i och med att man kan komplettera med arbetslivserfarenhet. Har man en utbildning kan det däremot vara ett bra argument vid en löneförhandling. Det går även bra att utbilda sig i Spanien för att ha större chanser att få ett arbete.

Språk

Det är bra att lära sig språket som talas i det land som man flyttar till. Har man ett grundläggande ordförråd så klarar man sig långt och man har många praktiska fördelar. Det finns många språkkurser i hela landet om man vill få bra språkkunskaper. Det är även bra att gå ut och prata med människor för att utöka ordförrådet. På nätet kan man hitta flera gratistjänster och det finns uppslagsverk som exempelvis ”Lexin”. Denna finns även som app.

Bostad

När man flyttar till Spanien kan det vara bra att man i första skedet hyr en bostad så att man i lugn och ro kan åka runt på olika platser och leta efter en bostad. Så att man hittar ett område som man verkligen trivs i. Ska man hyra en bostad finns det folk som arbetar med att förmedla bostäder. Går man via förmedlingsfirmor kan man behöva betala dyra förmedlingsavgifter på en halv eller upp till en hel månadshyra. Detta kan även vara exklusive skatt som sedan tillkommer. Fördelen med att gå genom en förmedlare är att man får ett kontrakt som gör att man blir tryggare med sitt boende. Vill man sedan köpa en egen bostad i Spanien bör man veta om att det tillkommer extra avgifter utöver köpeskillnaden vid bostadsaffärer i Spanien. Köper man en begagnad bostad i Spanien måste man betala överlåtelseskatt (ITP). Detta brukar vara 8% av köppriset men kan variera beroende på vilken region det är. När man har betalat detta kan den spanska skattemyndigheten bestämma att det köppris du har angett i lagfarten inte stämmer överens med myndighetens uträknade värde av bostaden. Detta kan leda till att du krävs på mellanskillnaden mellan den spanska överlåtelseskatt du har betalat och den de anser att du skulle ha betalat. Detta kallas tilläggsskatt och kan ske upp till fyra år efter bostadsköpet.

Flyttfirmor

Ska man flytta med sig sina saker till Spanien finns det flera olika flyttfirmor som hjälper till med detta. Flyttfirman tar hand om allt i samband med flytten så som planering, packning, flytt från dörr till dörr, eventuell tulldeklaration och mellanlagring på destinationsorten. Man måste lämna en kopia av ett köpekontrakt eller ett hyresavtal som visar på att man ska tillbringa tiden i Spanien i mer än två år. Detta gör man för att slippa betala tull och moms för sitt flyttlass.

Flyttlådor
Flyttlådor i mängder behövs.

Pension

När man har arbetat hela sitt liv och går i pension är det många som väljer att flytta till Spanien. Man får utan problem sin pension från hemlandet om man bor i ett annat EU-land. Pensionärer i Spanien måste presentera en inkomstdeklaration för residenta i Spanien varje år före den 30: e juni. Bor man mindre än 183 dagar per år i Spanien behöver man inte deklarera sin pension i Spanien. Det finns en gräns för att presentera en deklaration när man får en eller flera pensioner från utlandet som ligger på 11 200 Euro eller mer. Även om man har en väldigt låg pension där man inte behöver betala skatt kan man ändå behöva deklarera. När deklarationen lämnas in måste man betala minst 60% av restskatten och de resterande 40% ska betalas vid månadsskiftet oktober/november. Man lämnar in och betalar deklarationen på sin spanska bank. Har man betalat skatt i Sverige ska inte detta tas med i den spanska deklarationen. När man har betalat restskatten kan man ta en kopia på deklarationen och skicka den till det svenska skatteverket och då får man efter några veckor tillbaka den skatt som betalats i Spanien. Men man får inte mer än det som har betalats i Sverige. Skulle man ha tillgångar utanför Spanien där det totala värdet är 50 000 Euro och detta ligger som bankkonto, pension och investeringar eller bostäder så måste man deklarera detta som tillgångar utanför Spanien. Detta deklareras mellan januari och mars, alltså före inkomstdeklarationen. Detta är då en informativ deklaration men man kan ändå få höga böter om detta inte deklareras rätt. Om man som pensionär har kvar sin permanentbostad i Sverige så dras full svensk skatt från pensionen. Saknar man väsentlig anknytning till Sverige dras 25% SINK-skatt från pensionen. Dessa 25% som dras från pensionen är definitiv skatt och behöver inte deklareras i Sverige. Har man en direktpension från ett svenskt företag dras inte dessa 25% utan du får ut hela din pension. Har man haft en offentlig anställning (lärare, militär, jobbat inom sjukvården m.m.) i Sverige och får pension från denna anställning är den skattefri i Spanien.

Pensionärer som har en folkpension från ett europeiskt land kan få ett sjukvårdskort, SIP- kort spanskt sjukvårdskort. Man behöver ha dokumentet S1 som man får från försäkringskassan i Sverige, recidenciaintyg, pass och padron som ska tas med till spanska socialförsäkringskontoret. Där får man sedan registreringsintyg som tas med till vårdcentralen. När man bor som resident i Spanien betalar man 10 % på medicinkostnaden och har man då en dyr medicin kan kostnaden bli dyrare i Spanien än i Sverige. Sverige har ett högkostnadsskydd som gör att när man har nått toppen på skyddet har man gratis medicin resten av de 12 månaderna som kommer efter första uttaget. Detta finns inte i Spanien. I Spanien kan man däremot köpa de flesta medicinerna över disk utan recept.

Arvsrätten

När man har bosatt sig i Spanien är det klokt att skriva ett testamente. Har man kvar sin nationalitet i Sverige är det inte säkert att arvsrätten i Sverige automatiskt kommer att gälla när man bor i Spanien. Vill man ha det på det sättet som gäller i Sverige angående arvsrätten är det viktigt att man anger detta i ett testamente. Annars är det den spanska arvsrätten som gäller. Skulle man vilja lämna bostaden till sin make/maka så går inte detta i Spanien om man har barn. I Spanien måste två tredjedelar gå till barnen om någon av makarna dör.

Trafikmyndigheten

Trafikmyndigheten (Traffico) har hand om bilregister och spanska körkort. Om man bosätter sig i Spanien ska man registrera sin bil där. För alla svenskregistrerade bilar betalar man bilskatt i Sverige oavsett var bilen befinner sig. Man kan även välja att köpa en bil i Spanien när man har flyttat dit. När man har bosatt sig i Spanien ska man även kolla upp om du kan fortsätta köra med ditt svenska körkort eller om du behöver byta till ett spanskt körkort.